کانورتر منبع تغذیه SD-350C-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۳۶-۷۲ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC  خروجی
  • ۱۴.۶ آمپر مینول MEAN WELL