کانورتر منبع تغذیه SD-350D-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC خروجی
  • ۲۷.۵ آمپر مینول MEAN WELL