کانورتر منبع تغذیه SD-500H-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC خروجی
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL