کانورتر منبع تغذیه SD-500H-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC خروجی
  • ۲۱ آمپر مینول MEAN WELL