کانورتر منبع تغذیه SD-500L-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC خروجی
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL