کانورتر منبع تغذیه SD-500L-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC خروجی
  • ۲۱ آمپر مینول MEAN WELL