کانورتر منبع تغذیه SD-500L-48

تماس بگیرید

کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی

۴۸ VDC خروجی

۱۰.۵ آمپر مینول MEAN WELL