منبع تغذیه DR-30-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۲ آمپر مینول MEAN WELL