منبع تغذیه LRS-200-3.3

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۳.۳ ولت
  • ۴۰ آمپر
  • ۱۳۲ وات مین ول