منبع تغذیه LRS-35-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۵ولت
  • ۲.۴ آمپر
  • ۳۵وات مین ول