منبع تغذیه LRS-35-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۳۶ ولت
  • ۱ آمپر
  • ۳۵ وات مین ول