منبع تغذیه MDR-20-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۱.۶۷ آمپر مینول MEAN WELL