منبع تغذیه MDR-20-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۱ آمپر مینول MEAN WELL