منبع تغذیه SDR-960-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL