منبع نغذیه LRS-100-3.3

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۳.۳ ولت
  • ۲۰ آمپر
  • ۶۶ وات مین ول