کانورتر منبع تغذیه SD-1000H-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC  خروجی
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL