کانورتر منبع تغذیه SD-1000L-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC خروجی
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL